Twój dostaw i usług zorientowanych na popyt Portal - numer 1 w Europie i dla Europy
    Deutschland Österreich Schweiz Great Britain Ireland France Belgique Luxembourg Portuguesa Nederland Italia España Česká republika Polska

Państwa internetowy serwis B2B zorientowany na kupno i sprzedaż

Jako uczestnik niniejszego zorientowanego na oferty i zapytania internetowego serwisu przekazywania zapotrzebowania „www.euron.com dowiadują się Państwo zawsze aktualnie kto właśnie gdzieś w Europie potrzebuje Wasze produkty i otrzymują Państwo wszystkie zapytania potencjalnych klientów przekazane na adres mailowy, jak tylko odpowiadają one Państwa ofercie produktów.

Przez ustawienie zawiadomień, pojawiają się one dodatkowo do Państwa wpisu na stronie wyników wyszukiwania, mogą Państwo nadać szczególną wagę swoim ofertom produktów, specjalizacjom, ewentualnie akcjom lub interesom oraz mogą Państwo dotrzeć do potencjalnych klientów w momencie gdy szukają oni Waszych ofert.

Poza tym znajdą Państwo przy pomocy jednego wyszukania odpowiednich dla własnych potrzeb dostawców w całej Europie i mogą od razu się z nimi skontaktować przez formularz online.

Przy pomocy wspólnego rynku wewnętrznego powinny zostać stworzone w zasięgu Europy równe szanse rynkowe i warunki konkurencji. Jednak przez „założycieli“ zostały szeroko niedocenione najbardziej odmienne warunki konkurencji i filozofie przedsiębiorstw jak również struktury gospodarcze w osobnych krajach uczestników a w szczególności bariery językowe.

Aby ułatwić przedsiębiorstwom średniej wielkości współpracę skierowaną na kupno i sprzedaż w całej Europie, przekroczyć bariery językowe i wpierać współistnienie (partnerstwo obopólnej korzyści), utworzone zostało w 1993 roku Evropské hospodářské zájmové sdružení EURON EURO-NETWORK (EHZS) i opracowany niniejszy 12- języczny portal serwisowy Business to Business (B2B).

euron.com“  jest z obecnie 14 zintegrowanymi portalami krajowymi najstarszą i jedyną platformą serwisową B2B, przez którą niezależnie od języka przy pomocy 12-językowego kodu produktu mogą zostać w całej Europie ustalone przedsiębiorstwa ze swoimi ofertami produktów.