Twój dostaw i usług zorientowanych na popyt Portal - numer 1 w Europie i dla Europy
    Deutschland Österreich Schweiz Great Britain Ireland France Belgique Luxembourg Portuguesa Nederland Italia España Česká republika Polska

Regulamin umowy

1. Informacje ogolne

Opublikowanie szczegolowych danych firmy i ofert informujacych o produktach(Update) nastapi po zlozeniu zlecenia i wypelnieniu formularza rejestracyjnego oraz uznaniu warunkow regulaminu umowy firmy EURON EURO-NETWORK EWIV wzglednie agencji EURON podanej w potwierdzeniu zlecenia, zwanej w skrocie EURON.

Prawnie wiazaca umowa dla agencji jest potwierdzenie zlecenia i wymienione w nim uslugi bez koniecznosci odrebnego potwierdzania.

1.1 Firma zleceniodawcy z podaniem branzy i nazwy miejscowosci zostanie opublikowana online na portalu www.euron.com

1.2 Detaliczne dane firmy dotyczace oferty produktu, adresu, numeru telefonu, faxu, linku do strony internetowej, EMail adresu, osoby pierwszego kontaktu i.t.d.

zostana wymienione i umieszczone w bazie danych firmy EURON na odpowiednich krajowych wzglednie miedzynarodowych portalach platformy internetowej firmy EURON opublikowane w jezyku angielskim jako wpis premmium.

1.3 Zleceniodawca przy rozszerzonym zleceniu bedzie uczystniczal onlinie w klasie premmium podanych ofert produktow poprzez platforme handlowa B2B na europe w portalu www.euron.com w service klienta gdzie bedzie mogl przekazywac pytania , zyczenia i wnioski.

Dane dotyczace produktu zostana przetlumaczone* na 10 jezykow i kazdy produkt bedzie oznaczony EU kodem(liczba okreslajaca produkt w roznych jezykach) umozliwiajaca zdobywania informacji w calej europie niezaleznie od jezyka.

To zostanie udostepnione w zespolonych portalach krajowych firmy EURON www.euron.com

1.4 Zleceniodawca otrzyma przychodzace do EURON online pytania, zapotrzebowania od potencjalnych klientow z portali krajowych i miedzynarodowych , ktor beda odzwierciedlaly zapamietane dane podanych produktow.

1.5 Wszystkie pytania, zapotrzebowania sa wylacznie dla danego zleceniodawcy przeznaczone i poufnie traktowane.

Niewlasciwe wykorzystanie ( n.p. ujawniene danych nieuprawnionym i.t.d.)

upowaznia EURON do natychmistowego wypowiedzenia czlonkostwa i jesli to konieczne dochodzenie rozszczen o odszkodowanie.

2. Rejestracja/czlonkostwo/aktualizacja(Updates)

Po rejestracji , zleceniodawca otrzyma potwierdzenie umieszczenie na portalu ze zmianami i opublikowanymi ofertami produktu, jak rowniez mozliwosc uczestnictwa online w ogolnoeuropejskiej platformie, z mozliwoscia korzystania z servicu dla klienta , podawanie wnioskow, pytan dla produktow z uporzadlowanym kodem EU.

Dane te powinny byc niezwlocznie przez zleceniodawce sprawdzone i ewentualne korektury pisemnie (perFax) firmie EURON do wiadomosci podane, bledne wpisy beda przez firme EURON bezplatnie poprawione.

3. Czas trwania czlonkostwa/ wypowiedzenie

3.1 Prawo do opublikowania dnych firmy online, szczegolowe dane i oferty produktow w krajowym portalu firmy EURON jest niezalezne od zleceniodawcy wedlug AGB Abs.3.2 i sa udzielone na nieokreslony czas.

Wypowiedzenie powinno nastapic pisemmnie do firmy EURON i nie pozniej niz cztery tygodnie przed uplywem roku opublikowania.

W przeciwnym wypadku zlecenie opublikowania przedluza sie o nastepny rok bez koniecznosci szczegolowego informowania partnera umowy.

3.2 Waznosc czlonkostwa w ogolnoeuropejskiej platformie, korzystanie z mozliwosci zadawania pytania , podawanie wnioskow, servicu dla klienta, obowiazuje na czas trwania podany w umowie. Takze to przedluza sie automatycznie o nastepny rok jesli nie zostanie pisemnie firmie EORON przed uplywem roku wypowiedziane.

4. Oplaty

4.1 Opublikowanie firmy z podaniem branzy i adresu w krajowym portalu firmy EURON jest bezplatne.

4.2 Opublikowanie dalszych danych szczegolowach firmy w krajowym portalu firmy EURON www.euron.com omowionych w punkcie 1.2 AGB jako premium wpis, firma Euron pobiera oplate roczna w wysokosci 398€

4.3 Przy mozliwosci udzialu w ogolnoeuropejskim portalu firma EURON pobiera extra oplaty od czlonka w wysokosci 95€ od kazdego produktu z kodem EU

4.4 Przy uczstnictwie w ogolnoeuropejskim platformie handlowej B2B firma EURON za wprowadzenie i przygotowanie produktu w roznych jezykach pobiera oplate 5€ od kazdego produktu i jezyka.

5. Ochrona danych / Zabezpieczenia prawne

5.1 Zapamietane dane czlonka beda podawane osoba trzecim do wiadomosci tylko wtedy kiedy interesy tego beda wymagaly z jednoczesnym nie naruszeniem ochrony danych.

5.2 Za podanie ewentualnie przestarzalych lub nieprawdziwych danych, co dotyczy rowniez linku zleceniodawcy, firma EURON nie ponosi zadnych odpowiedzialnisci. te upowazniaja jedynie do bezplatnej korektury w zadnym wypadku do stawiania rozszen o odszkodowanie.

5.3 W przypadku przerwania uslugi online, szczegolnie z powodu ogolnych zaklocen sieci internetowej, awari srweru, konserwacji serweru lub dopasowania oprogramowania, firma Euron nie ponosi odpowiedzialnisci .To nie upowaznia tez czlonka do otrzymania zwrotu oplaty lub jej redukcji.

6.Postanowienia dodatkowe

6.1 Do wszystkich oplat dolicza sie podatek VAT, ten bedzie w rachunku rocznym wyszczegolniony, rachunek powinien byc w terminie 10 dni od daty wystawienia rachunku zaplacony.

6.2 W przypadku wypowiedzenia czlonkostwa lub wczesnego zakonczenia uslug z powaznych powodow, firma Euron ma prawo do rozszczen rocznych oplat odpowiednio do wielkosci zlecenia.

6.3 Jesli jakies postanowienie tej umowy straci swoja waznosc, pozostale postanowienia zachowuja swoja waznosc.

Postanowienia ,ktore stracily swoja waznosc zostana zastapione przez nowe wazne posatanowienia , ktore beda odpowiadaly celu umowy i beda w mysl poczucia gospodarczego.

6.4 Zmiany ustalen AGB lub oplat zostana czlonkowi pisemnie do wiadomosci podane.

W przypadku nie uzania przez czlonka zmian, musi to byc przez czlonka pisemnie , w terminie dwoch tygodni od daty podania do wiadomosci , w formie pisemnej (per fax, EMail) firmie EURON do wiadomosci podane.

W przeciwnym razie uwazamy ze zmiany te sa zaakceptowane i poprzednie ustalenia AGB i usatalenia dotyczace oplat traca swoja waznosc.

7.

Jesli nie ma innych postanowien prawnych , obowiazuje kodeks postepowania cywilnego zgodny z ustaleniami sadu w miejscowosci firny EURON.

*Tlumaczenie specyfikacji produktu i twarzyszacemu mu kodu moze byc dokonane jedynie w zakresie w jakim dany produkt jest okreslony w pliku CPV, odnoszac sie odpowiednich slownikow .

Lipiec 2011
::cck::79827